Zašto ne umemo doneti odluku?

Da li Vam se dešava da ne donosite prave odluke? Da li Vam se dešava da ne umete sami da donesete odluku i često se dvoumite da li baš vi je trebate doneti? Da li su vam odluke prekretnica u životu jer ih ne umete doneti?

Ako je Vas odgovor DA, onda je ovaj tekst za vas.

Bez obzira koje su odluke, svakako su od životnog značaja. Naravno, ne ophodimo se isto prema svakoj i često se ophodimo pogrešno i ne razlikujemo bitnu od manje bitne. Prvo i najvažnije je da sve odluke koje su vezane za naš život, naš razvoj i rast donosimo sami. To znači da nam neko drugi može pomoći jedino ako to želimo ali on neće uticati na konačni ishod. Saveti su uvek dobro došli, čak i oni koji su protiv naših odluka jer nas na taj način još više vezuju za ono što zaista želimo. A da bismo znali šta želimo moramo dovoljno upoznati sebe i osetite emocije.

Zašto ne donosim prave odluke?

Prvi i onaj koji povlači sve ostale odgovore je nedovoljno poznavanje samog sebe. Ljudi smo i normano je da se menjamo, što znači da ako smo nešto voleli pre par godina verovatno nećemo voleti do kraja života. Iz čega proizilazi da sami sebe moramo upoznavati do smrti. Mi smo kao kompjuter koji se stalno ažurira, pa ako idalje baratate sa starim procesom a ažurirali ste novi rezultate nećete videti. Važno je razgovarati i sa sobom i sa drugima, takođe i pomoći. Tek kada znamo sebe u potpunosti (u trenutku donošenja odluke) tada možemo donositi odluke koje su baš za nas.

Drugi razlog je strah, strah da ćemo svojom odlukom povrediti nekoga. Ne želim dužiti o ovome pa ću samo reći da čovek može samo sam sebe povrediti. Niko ga ne može povrediti ako on to ne želi. Sve je svar toga kako gleda na odluke koje je neko drugi doneo. Ako oseti ljutnju, tugu ili bes, te emocije mu niko sem samog sebe nije nematnuo. Odluke su naše i ako se mi osećamo dobro kada na njih mislimo, onda ih trebamo takve kakve su i doneti.

Zajedničke odluke ne postoje, mogu samo postojati slični ljudi koji donose iste odluke kao i Vi, pa smo zato sa takvim ljudima bliži. Na taj način biramo prijatelje i partnera, slična ili čak ista interesovanja će nas mnogo brže privući nego stvari koje nas manje zanimaju.

A šta se dešava kada ne možemo doneteti sami odluku, pa je prebacijemo na nekog drugog?

U tom slučaju najveći problem je neznanje o odluci. Ako je u pitanju posao, često se dešava da radnik koji manje zna, odluke prebacije na nekoga sa većim znanjem i iskustvom. Za posao to uopšte nije loše, čak je mnogo bolje nego doneti pogrešnu odluku koja može ugroziti sve ostale. Ali problem nastaje ako ta ista osoba ne može doneti ni jednu odluku u bilo kojoj sferi života već se stalno oslanja na druge. Učenjem i pručavanjem smanjujemo nesigurnost u sebe pa time ćemo i odluke mnogo lakše donositi, a ujedno se i osećati bolje i ponosnije.

Nije strašno priznati i reći da nešto ne znaš, ali je strašno taj proces oko iste stvari ponavljati. Nezadovoljstvo će biti izraženo sa obe strane.

Često su odluke i potezi već u nama, ali ih mi ne vidimo jer je naš fokus daleko od njih. Koliko puta Vam se desilo da Vam odluka ili rešenje izleti još pre nego što ste pitanje ili zadatak čuli do kraja? A da ste je odmah a priori zamenili nekom drugom.

Ne verujemo sebi jer se ne poznajmo dovoljno dobro. Ne poznajemo i skraćujemo naše granice koje su beskonačne.

business-3188128_1920.jpg

Pozdrav!

4 thoughts on “Zašto ne umemo doneti odluku?”

Оставите коментар